SeneCura SeniorCentrum Terezín

Naše školka

Dětská skupina Kréta

Partnerský přístup, vzájemný respekt a úctu a především bezproblémové sladění rodiny s profesí rodiče. Takovou filozofii nabízí od listopadu 2016 společnost SeneCura, která přímo v prostorách SeniorCentra v Terezíně otevřela dětskou skupinu Kréta pro děti od 1 roku až do věku předškolního.

Dětská skupina byla od roku 10/2016-10/2018 financována v rámci schváleného rozpočtu/projektu s názvem: „Dětská skupina Kréta“, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002140, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Dále od 11/2018-10/2020 je dětská skupina financována ze stejného rozpočtu/projektu s názvem: “Dětská skupina Kréta” s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008969.

Dětská skupina je vybudovaná za podpory Evropských sociálních fondů – operačního programu zaměstnanost, nabízí dětem dvě místnosti. Jednou z nich je herna, vybavená nejrůznějšími hračkami a pomůckami k jejich všestrannému a harmonickému rozvoji, která zároveň slouží i k odpočinku a relaxaci. Příjemnou dekorací jsou zde například nástěnné didaktické pomůcky, které děti milují a bez složitého vysvětlování díky nim samy porozumí, co je herním cílem. Vedlejší jídelna je pak přívětivým zázemím ke stravování dětí a k ostatním, především tvořivým aktivitám.

Denně tak dvě paní učitelky včetně s paní ředitelkou dětské skupiny připravují pro děti od 6:30 hodin ráno do 17:00 hodin do večera celou řadu aktivit, které se opírají o tematický plán výchovy, ale především se řídí podle individuálních potřeb dětí, jejich schopností a dovedností s přihlédnutím k věku. Dětem I paní učitelkám pomáhá asistentka. Dětská skupina funguje v pracovní dny včetně letních prázdnin.

Dětem je k dispozici dětské hřiště a pískoviště ale především veliký lesopark, ve kterém se zařízení nachází. Přímo v něm je také ohraničený výběh pro terapeutickou raritu zdejšího domova seniorů – poníci. Děti chodí poníky krmit a hladit.

Aktivity dětí se často propojují s aktivitami seniorů z domova, což je pro obě věkové kategorie příjemné zpestření. Děti se seniory zpívají, vyrábějí a každý den jim při nahodilém setkávání dělají radost svou přítomností. Děti se seniory slaví například Halloween, čerta a Mikuláše, Vánoce, Valentýn, masopust, MDŽ, Velikonoce, čarodějnice a také den rodiny. Několikrát za rok děti vystupují s tematickými besídkami a vše je završeno každý rok velkou zahradní slavností.

Náš tým

Mgr. Denisa Koušová
ředitelka Dětské skupiny Kréta

tel.: +420 602 501 163
d.kousova@senecura.cz

Pedagogické vzdělání ukončila úspěšně v roce 2013 magisterským studiem na UJEP. Během studií prošla několika zařízeními, kde sbírala zkušenosti. Po studiu hlídala děti jako chůva, díky tomu našla práci jako vedoucí a pedagog ve firemní mateřské škole v Lovosicích, která vznikla jako projekt „Slaďování rodiny s kariérou“. Na této pozici se věnovala administrativě spojené s vedením FMŠ i celodenní péči o děti ve věku od 2 do 6 let, vedla zájmové a aktivizační činnosti a tvořila školně vzdělávací program. Práce s dětmi ji baví a naplňuje. Má vlídný a přátelský vztah nejen k dětem, ale i k rodičům. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje a přečte si hezkou knihu.

Nikola Kožnarová
asistentka

Nikola  vystudovala Střední pedagogickou školu, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, obor sociální činnost. Po škole pracovala jako administrativní pracovník na ÚP. Nyní jí naplňuje a baví práce s dětmi, ve volném čase ráda čte a chodí na procházky.

Lenka Fejerová
učitelka

Lenka studovala na Střední pedagogické škole, hotelnictví a služeb, obor sociální činnost. Poté dva roky pracovala jako asistentka ( nebo-li pomocný pracovník ve školství ) v MŠ Sedmikráska v Litoměřicích. Občas soukromě hlídá děti. Mezi její zájmy patří cestování, výlety, plavání, sledování filmů a péče o dva psy.