SeneCura SeniorCentrum Terezín

Zahradní slavnost v SeniorCentru Terezín

Zahradní slavnost letos připadla na odpoledně 3. srpna. I letos nám počasí přálo, přestože půl hodiny před zahájením akce prudce zapršelo. Po zbytek odpoledne bylo ale příjemně oblačno a po několika tropických dnech, kde teploty v Terezíně vyšplhaly i k 35 °C, jsme se konečně trochu ochladili.

Přípravy slavnosti probíhaly již od brzkých ranních hodin. Pódium, party stany a sezení se stavělo dokonce den předem. Celou akci zahájil v půl třetí odpoledne moderátor pan Čmejla, který nejprve pozval na pódium ředitele SeniorCentra Terezín Tomáše Černického. Ten poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci akce a pozval na podium také starostku města Terezín paní Hanu Rožcovou, které děkoval za spolupráci a za zapůjčení veškerého mobiliáře. Poté krátce vystoupil
i regionální ředitel pan Ondřej Plšek. Jako malé překvapení pro ředitele SeniorCentra byla připravena hromadná gratulace k jeho 38 narozeninám, které náhodou vyšly právě na termín zahradní slavnosti.

Poté již zazněly první tóny hudebního doprovodu Duo Vrána. Následovalo vystoupení dětské skupiny při SeniorCentru Terezín. Mezitím již nespočet hostů hojně využíval možnosti občerstvení, které mimo jiné zahrnovalo šest druhů grilovaných pochoutek, zeleninové saláty, výběr pečiva, domácí koláče, sýrové mísy, ovoce, zmrzlinu, frappé, točené alkoholické i nealkoholické pivo, domácí limonády a další.

Kulturní program vrcholil vystoupením našich klientů seniorů již tradičně tancem vsedě a pěveckým programem začínající muzikálové hvězdy Tomáše Ringela. Nechybělo ani překvapení v podobě pestře oděných tanečníků z řad zaměstnanců domova.

Mezi vzácné hosty krom starostky města Terezín patřil také rektor Vysoké školy aplikované psychologie dr. Medzihorský, ale také náš „anděl“ a Ježíškovo vnouče pan Luboš Dostál, který opět přivezl spoustu krásných dárků pro všechny naše klienty.

Vše se snědlo a vypilo a někteří vydrželi slavit až do pozdních večerních hodin.

Těšíme se zase příští rok!

 Další článek