SeneCura SeniorCentrum Terezín

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením společným vždy pro 2 pokoje.
Stravování (5x denně včetně diet, možnost výběru ze dvou jídel k obědu).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Terezín dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče v naší ordinaci (praktický lékař, psychiatr).
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, masáže, společná cvičení apod.).
Pravidelné bohoslužby v jídelně domova.
Zajištění kadeřnické a pedikérské služby přímo v domově.
Vlastní 4 ha lesopark s částí zahrady určené k samostatnému pohybu a pobytu klientů. Součástí lesoparku je také chov 5 poníků, kteří dělají radost klientům, dětské skupině i zaměstnancům.

Podporuje nás Ústecký kraj:

www.kr-ustecky.cz

SeniorCentrum Terezín jedním pohledem

 • V provozu od roku 2012, kapacita služby DZR 101 lůžek
 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
 • Krásný výhled na České středohoří nebo na lesopark
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Vlastní dětská skupina, propojování generací
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, Wi-Fi
 • Hippoterapie – vlastní chov poníků