SeneCura SeniorCentrum Terezín

MDŽ 2019 v Senecura Terezín

Mezinárodní den žen v Terezíně nemohl být bez rozdání květin klientkám a popřání k jejich svátku. V našem domově se toho zhostily naši nejmladší a to děti z naší dětské skupiny.

Ve čtvrtek nás navštívili žáci základní školy Terezín. Děti pro naše klienty měly připraveno pásmo písní a básní. Na závěr předaly ženám vlastnoručně vyrobená přání. Od nás na oplátku sklidily velký potlesk a dostaly malý dárek. Rozloučili jsme se se slovy „těšíme se na velikonoční setkání“.

Tímto bychom rádi poděkovali dětem, učitelům a aktivizačním pracovnicím ze skvělý program.

 Další článek