SeneCura SeniorCentrum Terezín

Odlehčovací služba nově v SeniorCentru Terezín

Tolik potřebný odpočinek pro pečující. V SeneCura SeniorCentru Terezín nově poskytují odlehčovací službu

SeniorCentrum na Krétě patří do sítě zařízení mezinárodní skupiny SeneCura, nabízí ubytování a péči o seniory v rámci registrovaných sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Zájem je veliký, kapacity jsou téměř plné a plánů do budoucna je stále hodně. Od 20. července SeneCura SeniorCentrum v Terezíně nově poskytuje ve svém domově 6 lůžek pro pobytovou odlehčovací službu.

Tato nová služba významně pomůže domácím pečujícím. „V našem domově nabízíme v rámci pobytové odlehčovací služby celkem šest míst pro klienty, kteří jsou závislí na celodenní péči, přičemž nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce. Zájemci mohou kontaktovat naši sociální pracovnici, která jim se vším poradí a pomůže,“ říká Eliška Svojšová, ředitelka SeniorCentra.

Odlehčovací služba v SeniorCentru Terezín je určena osobám od 55 let se sníženou soběstačností, z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. Služba pomáhá potřebným v situacích, kdy nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v jeho soběstačnosti, základních úkonech sebeobsluhy a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, přáteli a sociálním prostředím. SeneCura tím podporuje domácí péči a pomáhá ve chvílích, kdy rodina nebo terénní služba nezvládá nepřetržitou péči o člověka zcela závislého na pomoci druhých. Pečující osoba tak může využít tento čas na potřebný odpočinek nebo k vyřízení soukromých záležitostí.

Hlavním posláním odlehčovací služby je podpora zachování důstojného života a soběstačnosti seniora v příjemném prostředí. Služby v SeneCura jsou založené na propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. „Naše hodnoty jsou jasně dané – lidskost, úcta a respekt ke klientovi,“ jmenuje Eliška Svojšová.

V důsledku stárnutí obyvatel je lůžek v rámci odlehčovacích služeb nedostatek. Poptávka po nich stále roste, a to zejména díky trendu pečovat o seniory doma. Domácí péči také upřednostňuje sociální politika státu, ačkoli nabídka pobytových odlehčovacích služeb je stále nízká. Domov v Terezíně je po Hradci Králové, Kolíně a Liberci již čtvrtým zařízením sítě SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu poskytuje. O službu je velký zájem především v období letních měsíců.

Informace o odlehčovací službě v SeneCura SeniorCentru Terezín včetně kontaktů naleznete ZDE.

 Další článek