SeneCura SeniorCentrum Terezín

Prohlídka města Terezín splněným ročním přáním

Naše klientka paní Mikulcová si velice přála poznat architekturu a historii pevnostního města Terezín. V odpoledních hodinách jsme se tedy s klientkou vydaly do informačního centra města, kde se nachází historické muzeum z dob Rakouska – Uherska. Klientka si vystavené předměty s velkým zaujetím prohlížela a na vše se vyptávala.

Poté jsme se vydali na zmrzlinu, na které si paní Mikulcová velmi pochutnala. Prohlédla si náměstí a ke každé budově dostala výklad historie. Následovala cesta k místní Jízdárně, Vodní bráně až na most přes řeku Ohři k Mlýnu a Jezu – opět s komentářem.

Dále jsme pokračovali kolem Magdeburských kasáren a Skladiště potravin, kde se klientka pozastavila nad původním účelem těchto budov. Naší cestu jsme završili zastávkou u Základního kamene města Terezína, kde si klientka s velkým zaujetím četla nápis psaný v latině, kterou ovládala. S velkým díky a vtipným komentářem klientky ,,Díky za služby Vaší cestovní kanceláře“ jsme se loučili.

 Další článek