SeneCura SeniorCentrum Terezín

Dušičkové setkání s 20. litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Milé a pro klienty velmi blízké vyprávění pana biskupa z jeho života i z dnešního světa.
Nejdůležitějším tématem byl den Památky zesnulých, vzpomínka na všechny, kteří již odešli.

„Modlitba za ně.“

Pan biskup vyzval klienty, aby se ptali, co je zajímá. U kávy a zmrzlinového poháru se pak klienti rozhovořili i o svých životech. Vládla velmi příjemná atmosféra.

Náš host se pak se všemi srdečně rozloučil a přislíbil opět svou návštěvu v našem SeniorCentru Terezín.

 Další článek