SeneCura SeniorCentrum Terezín

Procházka historickým centrem Terezína splněným přáním

Společným přáním našich klientů, přátel paní Profeldové a pana Švorce, byla procházka po historickém centru pevnostního města Terezín. Proto se z naší aktivizační pracovnice sobotního dopoledne 10. 06. 2023 stala pro naše klienty průvodkyně terezínskou historií.

Naše společné putování jsme zahájili u základního kamene města, poté naše kroky vedli k Wieserovu domu. Zde čekalo na naše klienty milé překvapení v podobě ,,Okouzlení klavírem“ – koncert ZUŠ a s ním spojená prohlídka interiéru historické budovy. Dále jsme měli možnost nahlédnout a vyslechnout hudební přednášku v kostele Vzkříšení Páně u varhan. Dalším překvapením byla osvěžující točená zmrzlina.

Komentovanou vycházku si přátelé paní Profeldová a pan Švorc moc pochvalovali a loučili se se svou ,,průvodkyní“ přáním poznat další části historického města Terezín.

 Další článek